Plastic valt als het ware uit elkaar in steeds kleiner wordende deeltjes. Dit maakt meteen duidelijk hoe complex het in de praktijk wel niet is om met name zwerfplastic volledig uit ons milieu te kunnen weren. Op een zeker ogenblik is er dan ook sprake van microplastics. Voor dit plastic geldt dat het niet langer met het blote oog kan worden waargenomen. Dit betekent echter niet dat het er niet meer is. Zou jij graag te weten willen komen hoe microplastic precies ontstaat en hoe je er mee voor kan zorgen dat de aanwezigheid van deze zeer kleine plasticdeeltjes in onze natuur kan worden ingeperkt? Lees dan vooral snel verder!

Hoe ontstaan microplastics precies?

Ondanks het feit dat plastic op zich een zeer interessant en bovendien ook erg veelzijdig inzetbaar materiaal is moet het gezegd dat er ook grote nadelen aan verbonden zijn. Het is algemeen bekend dat er in onze natuur veelal heel wat zwerfplastic terecht komt. Dat zwerfplastic blijft altijd in de natuur aanwezig. Dat is voor veel mensen op zich een beetje lastig te begrijpen. Zij zien namelijk na verloop van tijd het plastic steeds kleiner en kleiner worden tot het uiteindelijk aan het blote oog wordt onttrokken. Vanaf dat ogenblik is er sprake van microplastic. Met het blote oog is dit plastic niet meer waar te nemen, maar dat betekent uiteraard niet dat het niet meer in de natuur aanwezig is. Bovendien is het mogelijk om dat deze bijzonder kleine plastic deeltjes zich vervolgens een weg banen naar bijvoorbeeld onze oceanen. Ook wij als mensen kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met deze microplastics.

Hoe komen wij als mensen er mee in aanraking?

Voor veel mensen zijn microplastics nog steeds een ver van hun bed show. Velen denken daarbij bovendien ook nog steeds dat deze superkleine stukjes plastic geen problemen of gevaren met zich meebrengen. Dat is niet helemaal juist. Wel is er op dit moment nog niet zoveel bekend is over de impact van microplastics op onze gezondheid en op die van de andere levende organismen op deze planeet. Daarom is er met het oog op de toekomst nog een aanzienlijke hoeveelheid extra onderzoek vereist. Alleen op deze manier kunnen we de risico’s van microplastics exact inschatten en er verder op anticiperen.

Wij mensen kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met microplastics. We maken daarbij een onderscheid tussen twee verschillende vormen van microplastics, namelijk:

  1. Primaire microplastics;
  2. Secundaire microplastics;

Voor de primaire microplastics geldt dat ze in ons milieu terechtkomen als minieme deeltjes plastic. Ze zijn voornamelijk afkomstig van synthetische kleding, maar ook van de slijtage van banden. Wat veel mensen niet weten is dat microplastics niet alleen maar bij toeval in onze natuur terecht komen. Het is dan ook zo dat ze door de jaren heen bewust zijn toegevoegd aan bepaalde producten. In het bijzonder verschillende verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld scrubs staan erom bekend veelal een niet onaanzienlijke hoeveelheid microplastics te bevatten. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *